Projekty

Schéma zobrazuje všechny významnější projekty, na kterých jsem pracoval. Úspěšné projekty jsou podbarveny zeleně, neúspěšné červeně. Více informací o projektech je k dispozici v tabulce níže. (Schéma je možné stáhnout ve formátu PDF zde).

 

 

 

Projekty podrobněji

Úspěšné projekty jsou podbarveny zeleně, neúspěšné červeně.
Klíčové projekty jsou orámované červeně, černě potom jeden velmi neúspěšný, zato velmi poučný.
Důležité informace jsou zvýrazněny modrou barvou textu

Projekt               

  Start  

Trvání    

Metodia     

Role                            

Cíl         

Popis, Výsledek                          

Watermark

1996

4 roky

Agilní + DevOps

Člen týmu,
analytik/vývojář

Implementace DMS systému

Kontiuální rozvoj klienstkých aplikací, reporting, aktualizace procesů a implementace dalších agend/typů dokumentů. Administrace a provoz systému. Časté výkonnostní problémy a výpadky. 

Kontakt

1997

3 roky

Agilní + DevOps

"Proj. manažer", analytik/vývojář

Implementace inhouse CRM systému

Neformální, avšak úspěšný projekt. Analýza, návrh, design a vývoj celého klient-server systému s možností provozu i v tzv. off-line režimu. Průběžný rozvoj, administrace a provoz.

Panagon
(FileNet IM)

1999

8 měs.

Waterfall

Proj. manažer, analytik/vývojář

Implementace nového DMS systému Panagon

Velmi úspěšný projekt, rozpočet 75 mil. Kč, německý dodavatel. Systém provozován bez významnějších problémů 16 let (proběhlo několik dalších úspěšných upgradů na vyšší verze a mnohé migrace z důvodu infrastruktury).

WMK migration

2000

6 týdnů

Waterfall

Vývojář, administrátor

Migrace dokumentů ze systému Watermark 

Subdodávka projektu Panagon, úspěšná migrace 3.7 milionů dokumentů vlastními migračními nástroji.

PanApli

2000

11 roků

Agilní + DevOps, CD

"Proj. manažer", architekt a vývojář

Vývoj klientských aplikací pro systém Panagon

Neformální, avšak velmi úspěšný projekt. Aplikace používalo 15 let asi 4500 jmenovitých uživatelů (ve špičkách 1400 konkurenčních).

Kontakt 2000

2000

1 rok

Agilní + DevOps

"Proj. kordinátor", architekt

Generační upgrade systému Konakt

Úspěšný projekt. Architektura (třívrstvá) a koordinace dodávek IT týmem. Průběžný rozvoj, administrace a provoz.

SFA (CRM)

2002

8 měs.

Waterfall

IT koordinátor

Implementace systému Siebel

Úspěšný projekt, dodavatel Accenture. Implementace systému, migrace dat ze systému Kontakt 2000, administrace a provoz, mnohé upgrady a rozšíření v dalších 16 letech.

Stamp

2003

9 měs.

Waterfall

IT koordinátor, analytik a vývojář

Anonymizace dokumentů v DMS

Realizace zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vývoj jednoúčelových aplikací, 20 konkurenčních uživatelů v režimu 7x16 hodin, zvýšená zátěž systému, náročnější administrace a provoz.

Oper

2003

3 měs.

Agilní + DevOps

Proj. manažer

Security update systému Panagon

(Důsledek projektu Stamp). Neúspěšná snaha o patchování systému Panagon, restore do dřívějšího stavu. Problémy nakonec odstraněny redesignem některých procesů a updatem PanApli.

BiDi

2004

<6 měs.

Waterfall

Iniciátor, projektový manažer, architekt

Migrace faktur a výpisu hovorů do Panagonu

Marná snaha o migraci finančních dokumentů z blobů v Oracle databázích billingového systému. Projekt zastaven před zahájením migrace.

P8 ver. 3
(FileNet CM)

2004

8 měs.

Waterfall

Projektový manažer, architekt

Implementace content management modulů (ECM)

Úspěšný projekt. Architektura (třívrstvá) a koordinace dodávek, dodavatel AutoCont. Průběžný rozvoj, administrace a provoz.

Kofax Capture

2004

3 roky

Agilní + DevOps

"Proj. manažer", architekt a vývojář

Implementace SW na digitalizaci dokumentů

Úspěšný CI/CD projekt, dodavatel Accenture. Zavedení čárových kódů, rozpoznávání obrazu, vývoj komerčního Release skriptu, integrace na systém Panagon. V provozu dodnes.

FN CIS

2004

18 měs.

Agilní + DevOps

IT koordinátor

Integrace DMS a CRM systémů

Neúspěšná snaha o integraci Siebelu s Panagonem použitím nástroje FileNet CRM Integration Suite (FN CIS). Po marném "výzkumu" a neustálých updatech ze strany výrobce SW pro nedůvěru zastaveno.

CCC

2004

12 měs.

Waterfall

IT koordinátor

Dodávka Customer Care Clienta

Cílem projektu byla dodávka jednotného a integrovaného klienta pro obsluhu zákazníků v systému Siebel, technologicky nerealizovatelné. Utraceno asi 500 mil. Kč, projekt zrušen.

Migrace
(příklad)

2005

3 měs.

Waterfall

"Proj. manažer", architekt a vývojář

Migrace dokumentů z diskového pole na EMC Centera

19,5 milionů dokumentů úspěšně zmigrováno beze ztrát za 43 kalendářních dní a bez výpadku systému. 

DOCCON ver. 1

2006

5 měs.

Agilní

Projektový manažer, architekt

Vývoj dokumentového konektoru

Po neúspěších s FN CIS návrh vlastního řešení, ocenění firemní inovace v IT roku 2007. Dodavatel AutoCont, dodnes komerční produkt.

ŘD ver. 1

2007

10 měs.

Agilní

IT koordinátor

Vývoj "systému" pro tvorbu řídící dokumentace

IT neodolalo tlaku uživatelů a dodalo složitou a "přecustomizovanou" aplikaci, která navíc způsobovala významné výkonnostní problémy systému FN P8. Vyřešeno částečně P8 ver. 4 a zcela ŘD ver. 2.

IOM p. 3,
Claudia

2008

3 roky+

Waterfall

IT koordinátor, Resource manager

Rozvoj a integrace CRM

Neúspěšné snahy o spojení a integraci funkcionalit/procesů CRM systémů dřívějšího Czech Telecomu a Telefónica O2 CR. (Projekt Claudia se po roce 2013 podařilo přece jen dodat).

P8 ver. 4

2008

5 měs.

Waterfall

IT koordinátor

Upgrade systému FileNet CM

Úspěšný projekt. Architektura a koordinace dodávek, dodavatel AutoCont. Zvýšení stability systému a odezvy ŘD ver. 1.

DOCCON ver. 2

2010

9 měs.

Agilní

IT koordinátor, architekt

Rozvoj dokumentového konektoru

Rozšíření funkcionality konektoru o procesní zpracování dokumentů. Integrace s BPM systémem. Úspěšný projekt.

ŘD ver. 2

2009

6 měs.

Agilní

Iniciátor, architekt, IT koordinátor

Redesign "systému" pro tvorbu řídící dokumentace

Úspěšný návrat k standardnímu chování v DMS, redesign aplikace eliminací tzv. elementárních jednotek a renderování dokumentů "on the fly". Migrace dat z ŘD verze 1.

2010

7 měs.

Waterfall

IT koordinátor, architekt

Optimalizace FN CM

Masivním nárůstem počtu dokumentů a současně připojených aktivních uživatelů docházelo k opakovaným výpadkům a výkonnostním problémům FN P8. Odstraněno bylo redesignem aplikací a jejich datových struktur v databázi (indexace, pravidelná údržba).

Migrace do OpenText TCP

2012

9 měs.

Waterfall

Architekt, vývojář

Migrace z Panagonu v TO2 Slovakia

Velice úspěšná instalace nového DMS (OpenText) v TO2 SK. Architektura řešení, vývoj klientské aplikace, webových služeb a migračních nástrojů. Rychlé a úplné provedení migrace dokumentů (23 milionů za 47 dní).

KB
(ECM impl.)

2012

2 roky

Waterfall

Solution architekt

Implementace DMS, digitalizace a optim. procesů

Gigantický neúspěšný projekt, projektový tým asi 40 lidí, rozpočet 2 miliardy Kč. Neochota změny k agilnímu vedení projektu. Projekt zastaven, dodáváno dále dílčími projekty, dodnes není zdaleka dodáno, co se původně plánovalo...

"Checker"
NW sharing

2013

2 roky+

Waterfall

RAND koordinátor

Sdílení 2G/3G sítí (TMCZ a O2)

Sdílení splněno na 100% bez významného nárůstu stížnosti zákazníků či poklesu kvality mobilní sítě.

"Lucie"
LTE rollout

2013

2 roky +

Waterfall

RAND koordinátor

Plánování a výstavba 4G sítě

Plánování LTE splněno na 103,7% (např. v roce 2015 spuštěno 2627 BTS oproti 2560 plánovaným).

GPE GW

2016

3 měs.

Waterfall

IT Resource Manager

Reimplementace platební brány

Reintegrace platební brány, přechod k novému dodavateli (GPE) při zachování funkcionality a procesů. Dodavatel CDL System. Úspěšně a včas dodáno.

NAV2XX
(ERP transf.)

2016

2 roky+

Waterfall

IT Resource Manager

Implementace nového IS

Program složený z dílčích projektů, realizace v roce 2016 až 2020, rozpočet ~600 mil Kč. Implementace MS Dynamics Nav 2016 a návrh architektury úspěšně dokončen.

NAV2XX: EMI

2016

9 měs.

Waterfall

IT Resource Manager

Electr. money institution

Subprojekt dodán s akceptovatelným zpožděním 1 měsíc. Další informace poskytnu na vyžádání.

NAV2XX: SCP

2017

9 měs.

Waterfall

Resource Manager, IT delivery manager

Single Collection Point

Subprojekt dodán s akceptovatelným zpožděním 2 měsíce. K závěru projektu plné převzetí role PM. Další informace poskytnu na vyžádání.

NAV2XX: FRED

2017

18 měs.

Waterfall, pak Agilní

IT Resource Manager

Implementace MS Dynamics CRM

Subprojekt obtížně a opakovaně dodáván z důvodu nekvalitní business analýzy a neschopnosti dodavatele. Další informace poskytnu na vyžádání.

ConRep

2018

14 měs.

Agilní

IT Resource Manager, konzultant

Modernizace reportingu odd. controllingu

Spoluúčast na analýze a návrhu systému/reportů pro finanční kontroling.

SAP reports

2019

5 měs.

Agilní

Konzultant (analytik, architekt, vývojář)

Modernizace reportingu prodejního oddělení

Analýza existujících reportů, aktualizace vlastnictví a požadavků, návrh a dodávka nových reportů (~120 reportů v 15 skupinách).

SAP reports data

2019

4 měs.

Agilní

Konzultant (analytik, architekt, vývojář)

Čištění historických dat

Analýza a čistění dat, migrace z MS Excel do SAP R/3 (~2.4 TB).

Metodika vývoje

2019

4 měs.

Agilní

Konzultant (analytik, architekt, vývojář)

Návrh procesu podpory agilního vývoje 

Konzultace zkušeností při návrhu procesu podpory agilního softwarového vývoje, návrh workflow v systému Atlassian JIRA.

CC Target Architecture

2020

probíhá

Waterfall
i agilní

Enterprise architekt

Návrh rozvoje kontaktního centra

Návrh cílové architektury kontaktního centra - automatizace a robotizace procesů, multi-channel a omni-channel řešení v rámci Cisco UCCE.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.