Ukázka mé práce

Zde jsou ke vidění některé výsledky mé práce, případně práce týmu pod mým vedením. (Tytéž informace lze zobrazit v tabulkové podobě  zde)

 


DMS systém Watermark

Analýza, architektura, vývoj a provoz
(VB, MS SQL Server, Windows NT)

1997 až 2000

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Watermark

Ukázka uživatelské dokumentace
 

1999

 

Zobrazit PDF soubor


Inhouse CRM systém Kontakt

Ukázka uživatelské dokumentace
 

1999

 

Zobrazit PDF souborInhouse CRM systém Kontakt

Analýza, architektura, vývoj a provoz
(VB, MS SQL Server, MS Access)

1997 až 2000

 

Přehrát nebo stáhnoutDMS systém Panagon

Analýza, architektura, vývoj a provoz
(klientské aplikace VB, .NET, RPC)

2000 až 2015

 

Přehrát nebo stáhnout


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(HP-Unix, Oracle)

1999 až 2015

 

Zobrazit PDF soubor


CRM systém Siebel

Analýza, architektura, implementace a provoz
(Windows NT, Oracle)

2002

 

Zobrazit PDF soubor


Strategie 2005

Prezentace DMS pro odd.
Enterprise Architecture

2005

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(Panagon server)

2005

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(Panagon klient, PanTau)

2005

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(Podpůrné služby)

2005

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(Chyby a jejich řešení)

2005

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém Panagon

Ukázka administrátorské dokumentace
(Topologie systému)

2005

 

Zobrazit PDF soubor


NewPanagon

Business požadavky na nový DMS systém
 

2006

 

Zobrazit PDF soubor


PanApli - klientské aplikace DMS

Architektura, design, vývoj
(Schéma základních modulů a procesů)

2006

 

Zobrazit PDF soubor


Strategie 2006

Prezentace DMS
pro Czech Telecom

2006

 

Zobrazit PDF soubor


Strategie 2006, PanApli

Prezentace v Telefónica O2
Czech Republic

2006

 

Zobrazit PDF soubor


Strategie DMS

Investiční a implementační plán, TCO
a některé aktuální statistiky

2006

 

Zobrazit PDF soubor


Konektor DOCCON

Návrh, design, řízení vývoje
(Uživatelský popis appletu)

2006

 

Zobrazit PDF soubor


NewPanagon

Architektura, IT a business požadavky
(Podklady pro RFP)

2007

 

Zobrazit PDF soubor


Kofax Capture

Prezentace stavu implementace
a možností automatizace

2007

 

Zobrazit PDF soubor


Konektor DOCCON

Specifikace pro integraci
(popis volání a parametrů)

2007

 

Zobrazit PDF soubor


Panagon Web Services

Specifikace pro integraci
(popis volání a parametrů)

2007

 

Zobrazit PDF soubor


G1 approval

Prezentace projektu NewPanagon
(Schálení realizace)

2007

 

Zobrazit PDF soubor


EMC Centera

Argumentace investice
(náhrada MO médií)

2007

 

Zobrazit PDF soubor


FileNet P8 CM

Ukázka uživatelské dokumentace
 

2007

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém

Architektura DMS systému
(FileNet Panagon + P8)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


Řídící dokumenty v. 2

Prezentace návrhu aktualizace aplikace
(standardizace, zjednodušení)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


Řídící dokumenty

Architektura a IT analýza aplikace
(Zadání pro implementaci)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


Nákup licencí

Argumentace investice
(Rozšíření počtu uživatelů)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


Zákaznické dokumenty

Architektura a IT analýza aplikace
(Zadání pro implementaci)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


NewPanagon 2008

Architektura a IT analýza systému
(Podklady pro RFP)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


Migrace na EMC Centera

Průběh migrace dokumentů
(náhrada MO médií)

2008

 

Zobrazit PDF soubor


DMS pro TO2SK

Prezentace DMS systému
v TO2CR pro TO2SK

2008

 

Zobrazit PDF soubor


PrintNew

Stručná uživatelská dokumentace
 

2010

 

Zobrazit PDF soubor


Licence FN P8

Report počtu uživatelských licencí
 

2010

 

Zobrazit PDF soubor


Contract Management

Business analýza systému
 

2011

 

Zobrazit PDF soubor


ECM systém v TO2CR

Architektura systému
 

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Migrace a validace v TO2SK

Architektura, migrace systému, vývoj
(.NET, Oracle/RHEL, SOAP WS)

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Web Services v TO2SK

Vývojářská dokumentace
(Architektura, design, vývoj)

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Migrační report

Zpráva po skončení migrace
(Návrh, vývoj, provedení migrace)

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Projektový tým

Schéma projektového týmu
projektu ECM/DMS v KB

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Projektový plán

Ukázka projektového plánu
analytické fáze projektu v KB

2012

 

Zobrazit PDF soubor


DMS systém pro KB

Solution architektura systému
a datový model ECM

2012

 

Zobrazit PDF soubor


Documentary processes

Solution architektura
a business analýza

2012

 

Zobrazit PDF soubor


PD v. 70

Solution architektura
a business analýza

2012

 

Zobrazit PDF soubor


SD v. 23

Solution architektura
a IT analýza (942 stran!)

2013

 

Zobrazit PDF soubor


People management

Vedení a rozvoj týmu
(má osobní databáze)

2013

 

Zobrazit PDF soubor


Optimalizace planningu

Prezentace návrhů změn,
řízení reorganizace

2014

 

Zobrazit PDF soubor


2G/3G sharing

Harmonogram v trial oblasti
("papírová" podoba)

2014

 

Zobrazit PDF soubor


2G/3G sharing

Harmonogram v trial oblasti
(MS Excel)

2014

 

Zobrazit PDF soubor


Cluster plán

Harmonogram 2G/3G sdílení na 12 měsíců
(MS Excel)

2014 - 2015

 

Zobrazit PDF soubor


Řízení Huawei

Vyjasnění zodpovědností planningu,
návrh řešení a realizace

2014

 

Zobrazit PDF soubor


2G/3G sharing plan

Schématický průběh planningu
a realizace sdílení sítí

2015

 

Zobrazit PDF soubor


LTE rollout plan

Report postupu realizace
projektu Lucie

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Planning Status Meeting

Zápis z pravidelné schůzky
planningů TMCZ a Huawei

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Kalendář Checker

Řídící a kontrolní kalendář
aktvit v planningu

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Evidence stížností

Design a vývoj, provoz
(MS Access)

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Report stížností

Příklad generovaných výstupů
z Evidence stížností

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Program Checker

Příklad prezentace
pro řídící výbor programu

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Trial Evaluation

Vyhodnocení "trialu" projektu,
návrh nápravných opatření

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Checker - Evaluation

Prezentace Vyhodnocení "trialu",
nápravná opatření, prevence

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Společný workshop

Organizace a vedení
interního vzdělávacího workshopu

2015

 

Zobrazit PDF soubor


Report SAR

Report výkonnosti planningu
v projektu Lucie

2015

 

Zobrazit PDF soubor


IS architektura

Architektura IS po transformaci
(ERP, CRM, DWH, weby, integrace, OMS)

2016

 

Zobrazit PDF soubor


Outages

Analýza chyb a výpadků systémů
po nezvládnutém releasu do produkce

2016

 

Zobrazit PDF soubor


Resource management

Prezentace principů, procesu a nástrojů RM
 

2016

 

Zobrazit PDF soubor


Budget key code generator

Tvorba nástroje pro evidenci/generování
čísel zakázek CAPEX a OPEX

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Strategy 2017 + Update

Prezentace strategie oddělení
vč. aktualizace po 6 měsících

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Proj. dokumentace 3

Schéma projektové dokumentace
(obsah, formát a zodpovědnost)

2017

 

Zobrazit PDF soubor


SW Development Lifecycle

Definice procesu implementace změn v IS
(ITIL)

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Resource Management Application

Návrh, vývoj a používání aplikace
pro plánování zdrojů

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Release management

Návrh a realizace RM strategie
a s tím spojených procesů

2017

 

Zobrazit PDF soubor


IT KPI Board pack

Nastavení KPI, vedení podřízených
k jejich splnění, reporting

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Teambuilding

Organizace výjezdního zasedání
(důraz na sportovní vyžití)

2017

 

Zobrazit PDF soubor


Prostředí pro BTP

Design prostředí a "projektové řízení"
nasazení změn (DEV, TEST, UAT, PROD)

2017

 

Zobrazit PDF soubor


ERP Transformace (SCP)

"Projektové řízení" IT dodávek projektu
ERP3 - Single Collection Point

2017

 

Zobrazit PDF soubor


IT Strategy 2018

Prezentace IT strategie pro rok 2018
 

2018

 

Zobrazit PDF soubor


IT Hubs

Návrh reorganizace IT oddělení
a následná realizace

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Budget 2018 comparison

Plánování rozpočtu na rok 2018,
srovnání s předchozími léty

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Draft Budget 2018

Plánování rozpočtu na rok 2018,
návrh detailního čerpání

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Resources

Plánování zdrojů
v "papírové" podobě

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Neprojektové zdroje

Plánování zdrojů, příklad
výstupu v elektronické podobě

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Melioro

Analýza, architektura, implementace a
proj. řízení optimalizace webového portálu

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Melioro

IT analýza projektu Melioro
 

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Metodika - komunikace

Příklad metodiky oddělení
 

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Metodika - vykazování práce

Příklad metodiky oddělení
(a vývoj aplikace pro vykazování práce)

2018

 

Zobrazit PDF soubor


IT Arch Strategy

Prezentace IT (Enterprise) architektury
 

2018

 

Zobrazit PDF soubor


WAG Demanad Management

Prezentace návrhu Demand Managementu
(návrh, implementace)

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Major JIRA Processes

Návrh a realizace IT procesů
v systému JIRA

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Demand Management

Návrh a realizace IT procesů
v systému JIRA

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Change Management

Návrh a realizace IT procesů
v systému JIRA

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Optimalizace ceníků

Projektový management změn a úprav
výpočtu a distribuce ceníků

2016 až 2018

 

Zobrazit PDF soubor


RM report

Report efektivity plánování zdrojů
(srovnání plánovaného a skutečně využitého)

2018

 

Zobrazit PDF soubor


Projektový úkol

Příklad prezentace
pro potenciálního zaměstnavatele

2018

 

Zobrazit PDF soubor

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.